Nyheter

Hovedorganisasjonen Virke velger Intility

Hovedorganisasjonen Virke inngår avtale med Intility. Avtalen innebærer at Virke vil benytte Intilitys komplette IT-plattformtjeneste for sitt IT-miljø. Avtalen har en verdi på over 10 millioner over tre år.

Ved å velge Intility får Virke tilgang til en komplett Workplace-as-a-Service-tjeneste og en skybasert IT-plattform for virksomhetskritiske systemer. Intility er også en plattformtjeneste som understøtter Virke sitt arbeid med å digitalisere egen kjernevirksomhet.

 Intility oppgraderes kontinuerlig med ny funksjonalitet og inkluderer et stadig økende antall integrerte skytjenester som Microsoft Azure, Office 365 og Dynamics 365.

– Etter en grundig prosess ble vår totalvurdering at Intility best sammenfaller med de kravene vi stiller til en fremtidsrettet, velfungerende og helhetlig løsning for vårt IT-miljø. Vi ser frem til å samarbeide med Intility for å ivareta en effektiv IT-hverdag for alle våre medarbeidere og ikke minst videreutvikle bruken av digitale løsninger i vår egen virksomhet, sier Per Hamann, direktør i Virke.

– Vi er glade over at Virke har valgt Intility. Vi ser frem til å kunne bidra med å gi Virke en velfungerende IT-hverdag og de beste forutsetninger for å digitalisere egen kjernevirksomhet, sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.

Intility benyttes allerede av mange selskaper innenfor organisasjonsmarkedet, blant annet Tekna, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Finansforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon, Akademikerne og Econa.

Om Virke

Virke er den største hovedorganisasjonen for norsk handel og tjenesteytende næringer og representerer over 20 500 virksomheter. Virke jobber for bedre rammevilkår for sine medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet. Virke mener virksomheter lykkes best når verdiene skapes i samspill mellom arbeidsgiver og medarbeider. Virkes medlemsbedrifter kommer fra et bredt spekter av bransjer, som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet. Til sammen utgjør de over 225 000 arbeidsplasser.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Virke: Direktør, Per Hamann, tlf: 9015 69 68

Intility: Adm. dir., Andreas Hisdal, tlf: 907 28 112

Intility Partner EcoSystem