Nyheter

CEPI velger Intility

CEPI velger Intility for hele sitt IT-miljø.

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) er en internasjonal koalisjon som har til hensikt å stimulere, koordinere og finansiere utviklingen av nye vaksiner mot livstruende sykdommer som potensielt kan lede til regionale eller globale sykdomsutbrudd, også kjent som epidemi og pandemi. CEPI bygger på lærdommen fra ebola-epidemien i Vest-Afrika i 2014-15, nemlig at kritiske vaksiner kan utvikles på kort tid.

CEPI ble opprettet i 2016 av Bill & Melinda Gates Foundation, World Economic Forum, Wellcome Trust og norske og indiske myndigheter. I tillegg til disse, er EU, japanske og tyske myndigheter inne som investorer.

Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av mer enn 600 selskaper.

Les mer om CEPI her.

Intility Partner EcoSystem