Nyheter

Wiersholm velger Intility

Advokatfirmaet Wiersholm velger Intilitys teknologiplattform for hele sitt IT-miljø.

Wiersholm er et av landets ledende og største advokatfirmaer med mer enn 200 medarbeidere. Firmaet har over flere år bygget opp en egen teknologienhet som skal sikre enda høyere effektivitet og kvalitet i de juridiske leveransene.

Intility er en enterprise teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper på tvers av mer enn 1500 lokasjoner i Norge og resten av verden. Intilitys plattform vil ivareta et ende-til-ende ansvar for hele Wiersholms IT-miljø og fungere som en katalysator for firmaets arbeid med å utvikle et vedvarende teknologisk konkurransefortrinn i en bransje i endring. – Vi har lenge jobbet for å få på plass en teknologiplattform som kan ivareta en sikker og produktiv IT-hverdag for den enkelte medarbeider, i tillegg til å gi oss de beste forutsetninger for å fortsette arbeidet med å digitalisere vår egen kjernevirksomhet. Rask skalering, bruk av kunstig intelligens og maskinlæring er bare noen av de områdene som skaper store muligheter for oss i tiden som kommer. Valget av

Intility er et viktig ledd i arbeidet med å automatisere egne arbeidsoppgaver og utvikle stadig bedre tjenester til våre klienter, sier Morten Goller, Managing Partner i Wiersholm. Intility oppgraderes kontinuerlig med ny funksjonalitet og inkluderer blant annet et omfattende partner-økosystem hvor teknologiene fra en rekke industriledende aktører er ferdig integrert med IT-miljøene til hvert selskap på Intility. Dette omfatter blant annet Microsoft Azure, Office 365, Amazon Web Services, BankID, Salesforce, Interroute, mnemonic, Tampnet, Twilio og mange flere. Avtalen innebærer også at Wiersholm vil beskyttes av Intilitys sikkerhetsplattform som kontinuerlig oppgraderes og videreutvikles i takt med et trusselbilde i stadig endring. En omfattende sikkerhetsarkitektur og 24/7 sikkerhetsovervåkning basert på blant annet Argus Managed Defence som Intility leverer i samarbeid med mnemonic, er en del av plattformleveransen. – Wiersholm er et av Norges mest anerkjente advokatfirma som vi ser veldig frem til å jobbe sammen med. For Intility er dette faglig sett en veldig spennende utfordring og en mulighet til å vise hva vår plattform kan bidra med i utviklingen av morgendagens advokattjenester, sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility. Om Wiersholm Wiersholm er et av Norges ledende og største advokatfirma, og dekker næringslivets behov for juridisk bistand. Wiersholms advokater er spesialister innenfor alle sentrale forretningsjuridiske fagområder og har spisskompetanse innen transaksjoner, prosedyre og juridisk rådgivning. Uavhengige undersøkelser viser at Wiersholm er i aller fremste rekke blant norske forretnings-advokater. Virksomheten er i stor og stadig økende grad internasjonalt rettet.

Intility Partner EcoSystem