Nyheter

Sivilombudsmannen velger Intility

Sivilombudsmannen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen, velger Intility for hele sitt IT-miljø.

Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, og bidra til at disse respekterer og sikrer menneskerettighetene. 

Intility er en komplett IT-plattformtjeneste som benyttes av mer enn 600 selskaper.

Les mer om Sivilombudsmannen her.  

Intility Partner EcoSystem