Plattformoppdatering

Intility-plattformen oppdateres med globalt fibernettverk

Intility etablerer et globalt fibernettverk som en integrert del av IT-miljøene til alle selskaper på Intility. Oppgraderingen innebærer at alle selskaper på plattformen nå har tilgang til internasjonale nettverk raskere, rimeligere og med høyere kvalitet enn det som har vært mulig tidligere. 

Det globale nettverket er utviklet i samarbeid med Interoute, en av verdens største Enterprise Cloud Network-operatører. Omtrent 30% av europeisk nettverkstrafikk går i dag via Interoutes nettverk.

Intilitys globale nettverksplattform er nå tilgjengelig på over 100 lokasjoner i Europa, Asia og USA.

Intility utvikler stadig nye integrerte nettverkstjenester for å understøtte selskaper i deres arbeid med å digitalisere og utnytte IT som en stadig viktigere del av egen kjernevirksomhet. Avtalen med Interoute er et viktig ledd i dette arbeidet. 

Intility Partner EcoSystem