Plattformuppdatering

Intility uppdateras med API management-plattformen Kong Konnect

Intility uppdateras med Kong Konnect som en färdigintegrerad och fully managed tjänst för alla företag på Intility.

Kong Konnect är en multi-cloud connectivity-plattform för API:er och mikrotjänster som erbjuder:

  • Effektiv administration och säker kommunikation både inom och mellan applikationer och tjänster.
  • Möjlighet att publicera API-dokumentation på ett säkert sätt för att öka synlighet och antagande av tillgängliga API:er.
  • Effektiv hantering av säkerhets-, trafik- och övervakningsregler för all kommunikation mellan system.
  • Kontroll, synlighet och insikt i alltmer komplexa och tätt integrerade system.


Utöver att stödja utvecklingen av nya applikationer används Kong också för att decentralisera monolitiska system till mer flexibla och hanterbara mikrotjänster.

Kong är fullt integrerad med Intilitys säkerhets-, compliance- och övervakningsplattform.

Intility Partner EcoSystem