Nyheter

FSN Capital etablerar sig på Intilitys teknologiplattform

FSN Capital är en ledande nordisk förvärvsfond med en total förvaltningskapacitet på över 20 miljarder norska kronor. Nu tar Intility över det fullständiga ansvaret för hela FSN Capitals IT-miljö.

Genom Intilitys teknologiplattform får FSN Capital tillgång till en bred uppsättning tjänster som kommer att bidra till ett säkert och effektivt samarbete över FSN Capitals kontor i Oslo, Köpenhamn, Stockholm och München.

Intility Partner EcoSystem