Nyheter

Finans Norge velger Intility

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge, og representerer om lag 240 finansbedrifter med rundt 36 000 ansatte. Finans Norge målbærer næringens standpunkter til ulike grupper i det norske samfunn; politikere, statsforvaltningen, forbrukermyndigheter, internasjonale samarbeidspartnere og beslutningstakere og forbrukere. Finans Norge ledes av tidligere konsernsjef i Storebrand, Idar Kreutzer.

Intilitys teknologiplattform vil ivareta et ende-til-ende ansvar for hele Finans Norges IT-miljø.

Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av mer enn 600 selskaper. Plattformen oppgraderes kontinuerlig med ny funksjonalitet og inkluderer blant annet et omfattende partner-økosystem hvor teknologiene fra en rekke industriledende aktører er ferdig integrert med IT-miljøene til hvert selskap på Intility.

Intility Partner EcoSystem