Nyheter

LINK arkitektur velger Intility for hele sin Skandinaviske virksomhet

LINK arkitektur, et av de største arkitektkontorene i Skandinavia velger Intilitys teknologiplattform for hele sitt IT-miljø. Selskapet har lenge jobbet målrettet med å utnytte teknologi for å øke produktivitet og konkurransekraft i egen virksomhet. Valget av Intility er et viktig ledd i strategien om å ligge i front innen digitalisering i arkitektbransjen.

Intilitys teknologiplattform benyttes av over 600 selskaper på tvers av mer enn 1500 lokasjoner i Norge og resten av verden. Intility vil ivareta et ende-til-ende ansvar for LINK sin skandinaviske IT-plattform og vil fungere som en katalysator for selskapets arbeid med digitalisering av egen kjernevirksomhet.

LINK arkitektur er en del av Multiconsult-konsernet og består av mer enn 470 medarbeidere på tvers av 16 kontorer i Norge, Sverige og Danmark.

– Det foregår en kraftig digitalisering av byggenæringen og arkitektbransjen. Vi har lenge jobbet for å etablere en felles teknologiplattform på tvers av våre 16 kontorer som skal gi oss de beste forutsetninger for effektiv samhandling og tilgang på ny teknologi til våre fagmiljøer, sier Bjørn Erik Lie, sjef for organisasjonsutvikling og IT i LINK.

Avtalen innebærer også at LINK Arkitektur vil benytte Intilitys europeiske nettverks- og sikkerhetsplattform, som kontinuerlig oppgraderes og videreutvikles i takt med et trusselbilde i stadig endring.

– Vi er veldig stolte av at LINK Arkitektur har valgt Intility for hele Skandinavia. Dette er en veldig spennende utfordring for oss og en mulighet til å vise hva vår plattform kan bidra med i utviklingen av morgendagens arkitekttjenester, sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.

Intilitys teknologiplattform oppgraderes kontinuerlig med ny funksjonalitet og inkluderer blant annet et omfattende partner-økosystem hvor teknologiene fra en rekke industriledende aktører er ferdig integrert med IT-miljøene til hvert selskap på Intility. Dette omfatter blant annet Microsoft Azure, Office 365, Amazon Web Services, BankID og mange flere.

Intility Partner EcoSystem