Hvorfor Intility

En grunnmur for digitalisering av egen kjernevirksomhet

Workplace

For fornøyde og produktive medarbeidere

Fornøyde medarbeidere i flyt i egen IT-hverdag er en forutsetning for alt fra produktivitet og effektivitet, til innovasjon og evnen til å holde på talenter i egen virksomhet.

Intilitys plattformtjeneste setter brukeren i sentrum og omfatter en moderne, sikker og fully managed digital arbeidsplass, levert som en tjeneste.

Digitalisering

For et digitalt konkurransefortrinn

Digitalisering stiller stadig større krav til selskapers IT-plattformer. Et moderne, sikkert og velfungerende IT-miljø er en forutsetning for digitalisering av både den digitale arbeidsplassen og virksomheters egen kjernevirksomhet.

Intility fungerer som en katalysator for virksomheter som vil realisere sine digitale ambisjoner og utvikle et vedvarende teknologisk konkurransefortrinn.

Security

For et sikkert og compliant IT-miljø

I en mer digital verden blir data og IT-systemer den viktigste ressursen for de fleste virksomheter. Samtidig blir disse ressursene utsatt for et økende antall risikoer som ondsinnet kode, hacking og svindelforsøk.

Intility omfatter en komplett og fully managed sikkerhetsplattform, levert som en tjeneste. Sikkerhetsplattformen oppdateres og videreutvikles for å gi effektiv beskyttelse i et trussellandskap i stadig endring.

Utvikling

For kontinuerlig utviklingstakt

En eksponentiell teknologiutvikling stiller krav til kontinuerlig oppdatering og videreutvikling av virksomheters underliggende IT-plattformer. Like viktig er det at oppdateringer og ny funksjonalitet sikres og ivaretas basert på en helhetlig tilnærming til den underliggende plattformen.

Til sammenlikning med dedikerte IT-plattformer per selskap utnytter virksomheter på Intility alle fordeler av kontinuerlig utviklingstakt som en inkludert del av tjenesten.